Trwydded : licence

Rhaglennig : applet

Copyright © 2007 David Chan. Cedwir pob hawl -- all rights reserved.

Mae'r rhaglen hon yn feddalwedd rhydd; gallwch ei hailddosbarthu a/neu ei haddasu dan delerau Trwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU fel y'i cyhoeddwyd gan y Free Software Foundation; naill ai fersiwn 3 y Drwydded, neu (yn ôl eich dewis) unrhyw fersiwn diweddarach.

Dosbarthir y rhaglen hon yn y gobaith y bydd yn ddefnyddiol, ond heb unrhyw warant; heb hyd yn oed y warant oblygedig o farsiandwyaeth neu ffitrwydd at bwrpas arbennig.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability of fitness for a particular purpose.

Geiriadur : dictionary

Copyright © 2003 Mark Nodine. Cedwir pob hawl -- all rights reserved.

http://www.cs.cf.ac.uk/fun/welsh/LexiconWE.etx

Mae fersiwn gwreiddiol y geiriadur hwn ar gael o'r lleoliad uchaf. Defnyddir yr addasiad hwn gyda chaniatâd caredig Mark Nodine.

The original version of this dictionary is available from the above URL. This adaptation is used with the kind permission of Mark Nodine.