Geiryn (n.)

- Geiriadur Cymraeg/Saesneg 18,000-gair ar gyfer eich ffôn symudol.
- An 18,000-word Welsh/English dictionary for your mobile phone.

geiryn.com/g.jar (395 KB)

Llwythwch y ffeil uwch ar eich ffôn er mwyn ei gosod.
Load the above file onto your phone to install.

[Fel arall, mae'n bosibl y gall eich ffôn agor geiryn.com/g.jad yn uniongyrchol.]
[Alternatively, your phone may be able to open geiryn.com/g.jad directly.]

* sgrinluniau : screenshots
* trwydded : licence
* cod ffynhonnell : source code

David Chan
2007-08-06